Next LevelHarris Health

ĐỐI TÁC DỰ ÁN

Harris Health đang cộng tác với một nhóm kỹ sư, kiến ​​trúc sư và chuyên gia truyền thông đa dạng để hoàn thành dự án này.

Cùng nhau, chúng ta cùng cam kết thu hút cộng đồng địa phương và nhân viên bệnh viện đóng góp ý kiến ​​và phản hồi về tất cả các kế hoạch và tiến độ của dự án. Chúng tôi hoan nghênh các bên quan tâm tham gia các chuyến tham quan và diễn đàn đang diễn ra của chúng tôi và đưa ra nhận xét tại đây trên trang web này.

Xin vui lòng cho chúng tôi nghe từ bạn.

Harris Health

Louis Smith

Aown Syed

Patricia Darnauer

Olga Llamas Rodriguez

Amanda Callaway

Teong Cheah Chai

Patrick Casey

Daina Pitzenberger

Mark Harrison

Alex Simpson

Cynthia Huerta

Whitney Fuessel

Richard Rucksdashel

Michelle Jutt

Jason Fleming

Terry Smith

Saul Valentin

Martin Needle

Min Kim

Darryl King

Sahira Abdool

Nirissa Sanders

Preston Cope
Project Executive

Joey Khaled
Preconstruction Director

Walker McDonough
Preconstruction Director

Kamecia Mason
VP Diversity Equity & Inclusion

Mike Carpenter
Project Director

Shino Yato
Senior Estimator

Adrienne Williams
Director of Diversity, Equity and Inclusion

Adam Sangl
General Superintendent

Roger Harris
Vice President

Ron McFarlane
Senior Project Manager

Marc Perilloux
Chief Operating Officer

David Payne
Project Principal

Brian Brown
Project Executive

LaKeta Morris
Vice President of Client Relations and Marketing

Justin Bailey
Senior Project Manager

Tony Ferguson
Superintendent

Evan Hood
Project Engineer

Griselda Trujillo
HUB/Project Coordinator

Lane Thomson
VP Operations

Scott Parker
VP Preconstruction

Colin Parker
Pre-Construction Manager

Susan Phillips
Safety Director

Alvin Rucker
DEI Director
Company For All

Lyell Davis
Senior Project Manager- QA/QC for

Tanika Vital-Pringle
Leadership/Team Building Consultant for

7456