Next LevelHarris Health

CHUYỂN ĐỔI HỆ THỐNG CỦA CHÚNG TÔI VÌ LỢI ÍCH CỦA TẤT CẢ

Harris Health là một trong những hệ thống chăm sóc sức khỏe công cộng lớn nhất trong nước. Hợp tác với các cơ quan y tế hàng đầu khác tại Trung tâm Y tế Texas và với các tổ chức cộng đồng, tổ chức phi lợi nhuận, cơ quan dịch vụ xã hội và nhân viên y tế cộng đồng, mục tiêu của Harris Health là cung cấp dịch vụ chăm sóc an toàn, chất lượng cao và các nguồn lực quan trọng cho người dân Quận Harris đang cần nhất.

Để đảm bảo khả năng tiếp tục cung cấp dịch vụ chăm sóc cho ngày càng nhiều cư dân tin tưởng vào chúng tôi, chúng tôi đang đề xuất mở rộng và cấu hình lại các cơ sở và dịch vụ của mình.

Chúng tôi rất vui mừng về các kế hoạch đang được thực hiện và chúng tôi rất vui được chia sẻ chúng với bạn, cùng với các cập nhật thường xuyên về tiến độ đang được thực hiện. Vui lòng kiểm tra trang web này thường xuyên để xem mới nhất. Chúng tôi đánh giá cao sự tham gia và hỗ trợ của bạn khi chúng tôi đưa Harris Health lên một tầm cao mới.

DỰ ÁN

10018