Next Level Harris Health System

ĐỐI TÁC DỰ ÁN

Harris Health đang cộng tác với một nhóm kỹ sư, kiến ​​trúc sư và chuyên gia truyền thông đa dạng để hoàn thành dự án này.

Cùng nhau, chúng ta cùng cam kết thu hút cộng đồng địa phương và nhân viên bệnh viện đóng góp ý kiến ​​và phản hồi về tất cả các kế hoạch và tiến độ của dự án. Chúng tôi hoan nghênh các bên quan tâm tham gia các chuyến tham quan và diễn đàn đang diễn ra của chúng tôi và đưa ra nhận xét tại đây trên trang web này.

Xin vui lòng cho chúng tôi nghe từ bạn.

Harris Health System

Louis Smith

Aown Syed

Patricia Darnauer

Olga Llamas Rodriguez

Amanda Callaway

Teong Cheah Chai

Patrick Casey

Daina Pitzenberger

Mark Harrison

Alex Simpson

Cynthia Huerta

Whitney Fuessel

Richard Rucksdashel

Michelle Jutt

Jason Fleming

Terry Smith

Saul Valentin

Martin Needle

Min Kim

Darryl King

Sahira Abdool

Nirissa Sanders

Loading